Rüzgar Türbini Nedir?

Rüzgar türbini, rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir cihazdır. Bir göbeğe bağlı bir dizi kanattır. Rotor, jeneratör ve diğer bileşenleri barındıran bir naselden oluşur. Rotor, bir kule üzerine monte edilmiştir ve kanatları rüzgara bakacak şekilde yönlendirilir. Rüzgar estiğinde rotorun dönmesine neden olur ve bu sayede jeneratör yardımıyla elektrik üretilir. Rüzgar türbinleri, tek bir ev veya bina için elektrik üretmek için kullanılabilir.Ayrıca daha büyük bir topluluğa elektrik sağlayan bir rüzgar çiftliğinin parçası olabilir. Rüzgar türbinleri temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmanın bir yolu olarak giderek daha da popüler hale gelmektedirler.

Rüzgar Türbini Yapımı

Bir rüzgar türbininin yapımı birkaç aşamadan oluşur:

  1. Yer seçimi: Bir rüzgar türbini inşa etmenin ilk adımı uygun bir yer bulmaktır. Rüzgar türbinlerinin, sürekli ve güçlü rüzgarların olduğu bir alana yerleştirilmesi gerekir. Bir yer seçilirken topografya, rüzgar hızı ve elektrik hatlarına olan mesafe gibi faktörlerin tümü dikkate alınır.
  2. Temel inşaatı: Bir saha seçildikten sonra, bir sonraki adım temeli hazırlamaktır. Bu tipik olarak zemini birkaç metre derinliğe kadar kazmayı ve beton taban dökmeyi içerir. Temel, rüzgar türbininin ağırlığını ve buz veya kar gibi ek yükleri taşıyacak kadar güçlü olmalıdır.
  3. Kule montajı: Kule genellikle çelikten yapılır ve tipik olarak 80-100 metre boyundadır. Tipik olarak yere monte edilir ve daha sonra bir vinç kullanılarak yerine kaldırılır.
  4. Nasel montajı: Nasel, jeneratörü ve rüzgar türbininin diğer bileşenlerini içeren mahfazadır. Tipik olarak kulenin üstüne monte edilir ve bir dişli kutusu aracılığıyla rotora bağlanır.
  5. Kanat montajı: Bir rüzgar türbininin kanatları tipik olarak cam elyafından veya karbon fiberden yapılır ve rotorun göbeğine takılır. Kanatlar rotor üzerine monte edilmiştir.Genellikle 45-50 metre uzunluğundadır.
  6. Elektrik bileşenleri: Rotor, kule ve makine dairesi yerleştirildikten sonra, rüzgar türbininin elektrik bileşenleri kurulur. Buna jeneratör, invertör ve trafo ile kontroller ve izleme sistemleri de dahildir.
  7. Devreye Alma: Rüzgar türbini tamamen monte edildikten sonra, doğru çalıştığından emin olmak için test edilir. Rüzgar türbininin güvenli ve verimli olmasını sağlamak için rüzgar tüneli testleri, yük testleri ve diğer kontrollerin yapılması gerekir.
rüzgar-türbini

Ev Tipi Rüzgar Türbini

Bir ev rüzgar türbini, bir evi veya küçük bir binanın elektirğini üretmek için kullanılan küçük bir rüzgar türbinidir. Bu türbinler tipik olarak kamu hizmeti ölçekli rüzgar türbinlerinden çok daha küçüktür. Konut veya küçük ticari ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir evin çatısına veya bağımsız bir kuleye monte edilebilirler. Genellikle 1-10 kilovatlık bir kapasiteye sahiplerdir.

Yerli rüzgar türbinleri, rüzgardaki enerjiyi yakalayıp elektriğe dönüştürerek daha büyük rüzgar türbinleriyle aynı şekilde çalışır. Bir ev rüzgar türbini tarafından üretilen elektrik, evdeki ışıklara, ev aletlerine ve diğer elektrikli cihazlara güç sağlamak için kullanılır. Bazı durumlarda fazla elektrik şebekeye geri satılarak rüzgar türbininin maliyeti karşılanabilir.

Ev rüzgar türbinleri, şebekeye olan bağımlılıklarını azaltmak ve kendi elektriğini üretmek isteyen ev sahipleri için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, kurulumları ve bakımları pahalı olabilir. Rüzgar hızı ve yerel imar düzenlemeleri gibi faktörler nedeniyle tüm yerler için uygun olmayabilir. Bir ev tipi rüzgar türbini kurma kararı vermeden önce, ev tipi rüzgar türbininin maliyet ve faydalarını dikkatle değerlendirmek gerekir.

Rüzgar Türbini Fiyatları ve Maliyeti

Bir rüzgar türbininin maliyeti, türbinin boyutu ve kapasitesi, sahadaki konum ve koşullar ve türbinin tipi gibi bir dizi faktöre bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Genel olarak, daha büyük rüzgar türbinleri daha küçük olanlardan daha pahalı olma eğilimindedir. Açık deniz rüzgar türbinlerinin kurulumu ve bakımı karadaki türbinlerden daha pahalıdır.

Küçük bir yerli rüzgar türbininin (1 kilowat) maliyeti, türbinin boyutuna ve kapasitesine bağlı olarak ortalama 16.000₺ den başlamaktadır. Daha büyük, şebeke ölçeğinde rüzgar türbinlerinin (100 kilovat veya daha fazla) kurulumu, megavat kapasite başına milyon liraları bulabilir.

Rüzgar türbininin peşin maliyetine ek olarak, bakım ve işletme ile ilgili devam eden maliyetler de vardır. Bu maliyetler, kanat tamiri ve değişimi, dişli kutusu bakımı ve elektrik tamiri gibi masrafları içerebilir. Bir rüzgar türbini kurmanın fizibilitesini değerlendirirken bu maliyetleri dikkatlice göz önünde bulundurmak önemlidir.

Rüzgar Türbini Ne Kadar Elektrik Üretir?

Bir rüzgar türbininin üretebileceği elektrik miktarı, türbinin boyutu ve kapasitesi, sahadaki rüzgar hızı ve türbinin verimliliği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel olarak, daha büyük rüzgar türbinleri daha küçük olanlardan daha fazla elektrik üretme eğilimindedir. Daha yüksek rüzgar hızlarına sahip bölgelerde bulunan rüzgar türbinleri, daha düşük rüzgar hızlarına sahip alanlara göre daha fazla elektrik üretecektir.

Rüzgar türbinlerinin ürettiği elektrik bulunduğu bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Rüzgar türbinlerinin ürettiği enerji ölçümlere göre ortalama 350 evin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Bir rüzgar türbini için kapasite faktörünün zaman içinde önemli ölçüde değişebileceğini de belirtmek gerekir. Örneğin, bir rüzgar türbini, rüzgar hızlarının genellikle daha yüksek olduğu yaz aylarında daha fazla elektrik üretir ve rüzgar hızlarının daha düşük olduğu kış aylarında ise daha az elektrik üretir.

Dikey Rüzgar Türbini

Dikey bir rüzgar türbini, dikey bir dönme ekseni ile tasarlanmış bir rüzgar türbini türüdür. Rotor kanatlarının geleneksel rüzgar türbinlerinde olduğu gibi yatay yerine dikey olarak konumlandırılır. Dikey rüzgar türbinleri, benzersiz görünümlerinden dolayı bazen “yumurta yiyen” türbinler olarak da isimlendirilir.

Dikey bir rüzgar türbini kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Başlıca avantajlarından biri, daha kompakt olmaları ve kentsel ortamlara daha kolay entegre edilmeleridir. Ayrıca daha düşük bir rüzgar hızı eşiğine sahiplerdir. Bu da yatay rüzgar türbinlerinden daha düşük rüzgar hızlarında elektrik üretecekleri anlamına gelir. Ek olarak, dikey rüzgar türbinlerinin rüzgara doğru yönlendirilmeleri gerekmez. Bu da daha geniş bir konum aralığında kurulabilecekleri anlamına gelir.

Ancak dikey rüzgar türbinlerinin de bazı dezavantajları vardır. Rüzgar enerjisini yakalamada genellikle yatay rüzgar türbinlerine göre daha az verimlidirler. Üretimleri ve bakımları da daha pahalı olacaktır. Ayrıca dikey rüzgar türbinleri titreşimlere karşı daha hassastırlar ve ek yapısal destek gerektirir. Sonuç olarak, yatay rüzgar türbinleri kadar yaygın olarak kullanılmazlar.

5/5 - (1 vote)

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir